Dr. Daniş Navaro


Daniş Navaro - Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Monier Yapı Çözümleri


Yeditepe Üniversitesi, MBA bölümünde yarım zamanlı öğretim üyesi olarak, Yönetim, Liderlik, Strateji ve Rekabet konularında dersler vermiştir. Aynı görevi, 2016 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi’nde sürdürmektedir. İş ve şirketler dünyası ile ilgili konularda, çeşitli sektörel konferans ve organizasyonlarda konuşmalar ve sunumlar yapmaktadır. Erickson College International Koçluk programı sertifikası bulunan Daniş Navaro üst düzey yöneticilere koçluk / mentorluk ve kariyerinin başındaki yönetici adaylarına kariyer koçluğu yapmaktadır. Kariyer dergisinde, Perspektif adlı köşesinde “İş Dünyası ve İnsan” konulu aylık makaleleri yayınlanmaktadır. Daniş Navaro, Felsefi Antropoloji (İnsan Felsefesi) alanında, Kapitalizm, Şirket, Kurum, Organizasyon, Çalışma, Yabancılaşma gibi konular üzerinde akademik çalışmalar yürütmektedir. Yine, bu çerçevede, “insan, iş - ürün, şirket ve dünya dörtgenini” konu eden araştırmalar yaparak seminerler gerçekleştirmektedir. Liderlik, Modern Yönetim ve Yöneticilik, Yeni İş Modelleri, Kariyer ve İş Felsefesi, Çalışma Dünyası, Rekabet, Modern Kapitalizm, Stratejik Yönetim, bu doğrultuda özellikle yoğunlaştığı alanlar arasında yer alır. Daniş Navaro, 2014 yılında yayınlanan “Kariyer ve Varoluş” kitabının yazarıdır

Varoluşsal Kariyer Mümkün Mü?
Bu oturumda "Kariyer ve çalışma problemi"; modern iş dünyası tarafından dayatılan "çalışma veya iş teklifi"nin niteliksel özellikleri, bir haset ve kıskançlık rejimi olarak kapitalist üretim sürecinin olumlu-olumsuz etkileri ve çalışanın durumu, yalnızlık, hiçlik, özgürlük, korku ve kaygı, sorumluluk, cesaret ve kendini aşma kavramları çerçevesinde ele alınacak. İç çatışma ve çarpışma olarak kariyer ve çalışma sürecinin temel unsurlarının, içinde bulunduğumuz büyük-sistem çerçevesinde tartışılacağı bu oturum için siz de Zirvede yerinizi alın.