Doç Dr. Zümra Atalay


Doç. Dr. Zümra Atalay - MEF Üniversitesi


Doç. Dr. Zümra Atalay MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. Doktora sonrası çalışmasını Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” üzerine yapmıştır. Bu konu ile ilgili Uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Uzmanlık alanı olan Bilinçli-farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine IMA (International Mindfulness Based Association) düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 8 ülkede eğitim veren IMA’nın uluslararası eğitmenidir. EAMBA (Europian Association of Mindfulness Based Approaches) üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulundadır. Üniversitedeki çalışmalarının yanısıra kendi özel ofisinde düzenli aralıklarla MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) ve MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi) grup çalışmaları, eğitimler ve bireysel görüşmeler düzenlemektedir. Mindfulness: Şimdi ve Burada kitabının yazarıdır.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)
Hepimiz biliyoruz ki zaman çok önemli ve her şey giderek hızlanıyor. Acele içinde geçen bu hayatta günümüz insanının en önemli hedeflerinden birisi daha az zamanda daha çok performans göstermektir. Bir yandan hızın çok önemli olduğu bir yandan da bu kadar uyarana maruz kalmış bizlerin bu “çarpışma”nın içinde en çok ihtiyacı olan şeyin sakinlik ve yavaşlamak olduğunu biliyoruz. Tüm bunların zihinsel düzeyde doğru ve gerekli olduğunu bilen bizler pratiğe gelince bunu o kadar da yaşamımıza dahil edemiyoruz. Birçoğumuz için gün içinde yaptığımız işe sakinlikle ve zevkle odaklanabilmek çok da kolay değildir. Yaşamsal bir beceri olan mindfulness, bireylere bu ideal durumlara yakınlaşmalarında yardımcı olur. Bu yardımı geçmiş ve geleceğe fazlasıyla gitme eğiliminde olan dikkatimizi şimdiki ana kendi seçimimiz olarak odaklayabilmemizi sağlayarak yapar. Bu süreçte dikkatimizi şimdiki ana yönlendirmemiz ile birlikte meydana gelen farkındalığımızı bilinçli bir şekilde ele almamızı sağlayacak tutumlar geliştirmemize yardımcı olur. Bu tutumlar kabul, yargılarımızı fark etmek, sabır, şefkat, akışına bırakmaktır. Bu konuşmada bilimsel olarak desteklenmiş mindfulness yaklaşımından hem kavramsal hem de deneyimsel olarak bahsedilecek. Kavramsal kısmında bilimsel kaynaklar ve araştırmalardan; deneyimsel kısmında ise katılımcılarla yapılacak uygulamalardan faydalanılacaktır.