top of page

Dr. Fulya Aydın Kandemir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Dış Öğretim Üyesi,

Uluslararası Araştırmacı Ulusal Tarım Gıda Birliği Üyesi

Ulusal Tarım Gıda Birliği üyesi olan Dr. Fulya Aydın Kandemir Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünde dış öğretim üyesi olarak ikinci öğretim üyeliği yapmaktadır. Farklı üniversitelerden farklı disiplinlerde yer alan akademisyenlerle, çevre-iklimenerji- su konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Yüksek lisansını ve doktorasını Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden alan F.Kandemir, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve iklim veri operatörlüğü konularında kendisini yetiştirmiş olup 2020 yılında Environmental Systems Research Institute (ESRI) tarafından düzenlenen Young Scholar (Genç Bilginler) yarışmasına “Afrika’da Su Kıtlığı Deniz Suyu Solar Desalinasyon Uygulanabilirliğinin CBS ile Analizi” projesi ile katılarak birinci olmuş ve Türkiye’yi, Amerika’daki ESRI Virtual User Conference 2020’de temsil etmiştir. Çalışma alanı içindeki önemli başarılarından biri ise 2021’in sonlarında, Tuz Gölü kuraklığı ile ilgili olarak içinde bulunduğu bir çalışmada yaptığı analizlerin ve bulguların NASA Earth Observations tarafından “Image of the Day” seçilmesidir. NASA, 16 Aralık 2021 tarihini bulgularına atfetmiştir. ULAKBIM’de taranan International Journal of Water Management and Diplomacy dergisinde de editör masasında bulunmaktadır. Hidropolitik Akademi ve UTGB’de üyesi olarak su çalışmalarına ve poltikalarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca 2021 yılının sonunda European Cooperation in Science and Technology (COST) çalışma grubu üyeliğini ve 2022 yılında New York Academy of Science – International Science Reserve üyeliğini ve World Youth Parliament for Water araştırma grubu üyeliğini kazanmıştır. Şu an akademik çalışmalarına büyük bir heyecan ile devam etmektedir.

Eğitim ve Gelişim Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Paradigma Değişimlerini İnsan Kaynağına Ulaştırılmak

 

İklim değişimi, savaşlar, göçler, pandemi, ekonomik ve ekolojik kriz, nüfus artışı... Bunlar ve eklenebilecek daha birçok problem insanlığın önünde. Tüm bu sorunları, yer küremizin karşı karşıya kaldığı fırtınanın bileşenleri olarak sıralayabiliriz. Böylesi bir ortamda paradigma değişikliğine olan ihtiyaç, suyun ve tarım gıda sisteminin sürdürülebilirliği hayati bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ancak paradigma ve sürdürülebilirlikten herkesin anladığının da farklılaşabildiğini ve çoğu zaman bu kavramların odak olmaktan çıktığını görüyoruz.

 

Bunu bir sorunsal haline getirerek, konuyu çok boyutlu, çok disiplinli, çok taraflı ve bütünsel olarak ele almanın zorunluluğu konusunda ortaklaşan paydaşların bir araya gelmesiyle oluşan ve dernekleşen Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB), çalışmalarını bu perspektifte yürütmeye devam ediyor.

 

UTGB, TEGEP Zirvesinde de bu perspektitle, yaşamın sürdürülebilirliği yönelik bakış açısnın, derinleşmesini amaçlıyor; Çağın dinamiklerinin ve pandeminin etkisiyle yaşam ve ticaret hayatında olan değişimlere ait iklim krizi ve ekonomi odağında bilimsel bilgiler sunmayı ve sektör çalışanlarına yeni bir yaklaşım kazandırmayı hedefliyor.

F.AydınKandemir .jpg
bottom of page