top of page

Gözde Duranay Dinç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korteks Akademi, Kurucu Ortak / Eğitim Uzmanı  

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Finans ve iç denetim sektörlerinde çalıştıktan sonra 2010 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çalışmaya başladı. 2020 yılına kadar kurum içerisinde birçok farklı rolde çalışarak gönüllülük ve sosyal sorumluluk, gönüllü ağ yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanlarında kurumsal işbirlikleri ve projeler yürüttü. Yöneticiliğini yaptığı ekip ile birlikte ulusal ve uluslararası ortaklarla sosyal sorumluluk projeleri, tematik eğitimler, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri tasarladı ve uyguladı. Farklı sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirmesine katkı sağladı.

 

Ortağı olduğu Korteks Akademi’de 2020 yılından bu yana farklı kurumlarla işbirlikleri yaparak insani kalkınma alanında proje, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor. Başta toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık olmak üzere insani kalkınma alanında özel sektör kurumlarının hedeflerine ulaşmasında çözüm ortaklıkları sunuyor. Strateji danışmanlığı, eğitim materyallerinin üretilmesi, kurum içi politika belge ve prosedürlerinin hazırlanması ve kurum içerisinde farkındalık eğitimleri düzenlenmesi gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor. 

Panel: Daha İyi Bir Yarın'ın İnşası: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

 

Sürdürülebilirlik ve sosyal fayda alanında bugün yürüttüğümüz çalışmalarla gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz.

 

Daha adil, eşit ve kapsayıcı iş modellerinin geliştirilmesinin sadece marka değerini artırmadığını aynı zamanda topluma da önemli bir değer kattığını görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için her alanda yürütülen çalışmalarla çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerinin gelişiminin paralel ilerlediğini söylemek mümkün. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği için atılabilecek adımları odağımızda tutmakta fayda görüyoruz.

 

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürünün gelişmesi, içselleştirilmesi hedefine ulaşmak isteyen kurumlar bu yolculukta farklı deneyimler yaşıyor. Kurumların ve ekiplerin yaptığı çalışmaların analizini yaptığımızda; projelerin ilerlemesinin önünde bazı zorluklar olabildiğini görüyoruz. Alanda yapılan çalışmalara dair örnekler paylaşılarak ilerleyen safhada bu zorlukların nasıl aşılabileceği üzerine hep birlikte düşünmek istiyoruz. Uluslararası ve ulusal çapta gerçekleşen projelerden örnekler vererek bu alanda çalışmaya istekli profesyonellerin, liderlerin ilham almasını ve motive olmasını hedefliyoruz.

Gözde Duranay Dinç.jpg
bottom of page