Ömür Doğan

Öğrenme Tasarımcısı

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olmuş, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Sosyolojisi’nde yapmış ve tezini özel işletmelerdeki eğitimlerin yetişkin öğrenmesi ve eğitim sosyolojisi açısından incelenmesi üzerine hazırlamıştır.

Çağdaş Drama Derneği’nde Yaratıcı Drama Liderliği programını tamamlayıp bitirme projesini yaratıcı düşünme üzerine yapmıştır.

Yaratıcı düşünme ve yaratıcılık üzerine yazdığı Bir Ömür Yaratıcılık başlıklı kitabı baskı aşamasındadır ve önümüzdeki ay Sola Unitas Yayınları’ndan okuyucuyla buluşacaktır.

Öğrenme tasarımcısı, eğitmen ve profesyonel koç olarak Şapka Danışmanlık’la birlikte çalışmaktadır.

Bir Ömür Öğrenme başlıklı öğrenmeyi öğrenme ve Bir Ömür Yaratıcılık başlıklı yaratıcı düşünme eğitimleri başta olmak üzere kurumsal hayatta liderlik gelişim, eğiticinin eğitimi, inovasyon, iletişim ve takım çalışması konularında eğitimler tasarlamakta ve yapmaktadır.

Evlidir ve bir kız babasıdır.

 

Öğrenmeyi Öğrenmek Paneli

Bu panelde, çok farklı alan ve deneyim seviyelerinden katılımcıların, özellikle son dönemde, öğrenme ve gelişime ilişkin neler yaşadıkları, neleri fark ettikleri ve bu bilgiyi merkezi bulma noktasında nasıl kullandıkları konuşulacaktır.